Stal Holistisch Trainen staat voor eenheid, samenwerking en harmonie.

De naam zegt het al, trainen op Holistische Wijze. Dat wil zeggen dat het geheel bekeken wordt: de mens, het paard, de combinatie en alle bijbehorende factoren.
Mijn doelstelling is dat mens en paard samen werken vanuit plezier, respect, veiligheid en vertrouwen. Hierdoor is er meer plezier in het werk, de band tussen mens en paard wordt versterkt en de ruiter krijgt meer inzicht in het houden van en werken met paarden.

Kort samengevat is het hoofddoel van de trainingen:
1 + 1 = 3

“We kunnen wel een goed paard hebben, of een goede ruiter zijn, maar dat betekent nog niet dat we ook een goede combinatie vormen. En juist die combinatie is wat we nodig hebben om goed te presteren, plezier te hebben maar ook om steeds weer nieuwe dingen te leren.”

Tijdens de trainingen proberen wij aan de volgende 3 dingen te werken:

  • de ruiter
  • het paard
  • en de combinatie

Vele factoren zijn belangrijk in een ’totaal beeld’. Denk aan voeding, fysieke en mentale gesteldheid, harnachement, training/ beweging, omgeving/ huisvesting, didactiek (kennis overdracht) etc. etc. En dit zowel bij de mens als het paard.

Al factoren welke belangrijk zijn voor het doel waar je, als mens samen met je paard, aan wilt werken vragen om veel kennis en kunde. Daarnaast speelt nog mee dat zowel de mens als het paard elkaar aanvullen (spiegelen), dit maakt paardrijden tot een unieke beleving en een leerschool voor ons allemaal.

Dit is geen gemakkelijke opgave. Als we spreken over alleen het stukje training zijn daar al vele (mening)verschillen over.
Basistraining is bij mij hetgeen waar we telkens naar terug gaan en deze waar nodig (her)stellen. Alleen vanuit de juiste basis, van zowel ruiter, paard als de combinatie, kan verder gewerkt worden naar een hoog niveau en kunnen problemen worden voorkomen of opgelost.

Vanuit mijn oogpunt moet je als instructeur daarom veel kennis en kunde in huis hebben, zodat je ook elke combinatie kunt begeleiden en deze kennis en kunde kunt overdragen.
Mijn kennis gaat daarom niet alleen om het trainen van paarden (het niveau waarop je als instructeur werkt), maar ook het coachen van mensen, (gedrags)problemen voorkomen of oplossen en kennis over de algehele gesteldheid. Wanneer je van vele factoren een goede (basis)kennis hebt kun je elke combinatie verder begeleiden, ongeacht het niveau en de discipline. Daarom vind ik het belangrijk dat ik u niet alleen een (rij)les of grondwerktraining kunnen aanbieden, maar ook een stuk kennis kunnen meegeven over vele aspecten van het hebben van en werken met paarden, en dit afgestemd op uw persoonlijke situatie.

1 + 1 = 3