Paard & Kindercoach

Doelgroep:

Stal Holistisch Trainen biedt individuele ondersteuning voor kinderen. Ieder kind die (een deel van) zijn ontwikkeling wil bevorderen met behulp van paarden is welkom. Sommige kinderen vallen tussen wal en schip, zij passen niet binnen het systeem van de huidige maneges, maar voelen zich ook niet prettig op maneges gespecialiseerd in mensen met een beperking. Mede door onze holistische visie, passen juist deze kinderen prima binnen ons systeem. Stal Holistisch Trainen heeft als specialisatie het werken met kinderen in een leeftijdscategorie van 7 t/m 16 jaar.

Stal Holistisch Trainen biedt een bijzondere vorm van coaching met als doel het kind te ondersteunen in hun ontwikkelingsproces/ herstelproces. Dit allen in samenwerking met het paard. De trainingen zijn afgestemd op de individuele behoeftes en doelen van het kind. De coach(Kirsten Daamen), het paard en het kind werken in een veilige, verantwoorde setting, waarbij op een actieve wijze het kind spelenderwijs aangemoedigd wordt om aan zijn/ haar doel te werken. Het doel is afhankelijk van de individuele hulpvraag. Onderstaande doelen geven een indicatie van de coaching die Stal Holistisch Trainen aanbiedt.

 • werken in een ontspanning sfeer en vanuit daar werken naar de juiste (lichamelijke en/of fysieke) inspanning
 • ervaren en geven van positieve aandacht
 • bouwen aan een weg met positieve ervaringen
 • werken aan en versterken van het (zelf)vertrouwen
 • werken aan verantwoordelijkheid
 • ervaren en werken aan het verdienen van respect
 • opdoen van (zelf)kennis
 • verbeteren van communicatieve vaardigheden (preverbaal, non-verbaal en verbaal)
 • ontwikkelen van sociale vaardigheden en werken aan sociaal contact
 • overwinnen van angst, woede en negatief denkbeeld
 • werken aan het verleggen van grenzen
 • grenzen durven en leren aan te geven
 • werken aan het nemen van beslissingen
 • verbeteren van wilskracht
 • verbeteren van concentratie
 • verbeteren van uithoudingsvermogen
 • leren omgaan met tijd en ruimte (plannen)
 • leren omgaan met eigen emoties en met die van anderen
 • leren omgaan met onverwachte gebeurtenissen
 • leren omgaan met hyperactiviteit
 • leren omgaan met een beperking/ aandoening

Tijdens de trainingen Paard & Kindercoach wordt er gewerkt aan (een van) de bovenstaande doelen. De coach verzorgt professionele, individuele begeleiding met behulp van vooraf geselecteerde en getrainde paarden. Door de aanwezigheid van het paard wordt het kind spelenderwijs, vanuit een ontspannen sfeer, aangemoedigd om aan dingen te werken, te willen verbeteren, te ervaring en leren om te gaan met allerlei (boven genoemde) aspecten. Door de bijzondere eigenschappen van het paard voelen kinderen zich eerder vertrouwd en veilig bij hen dan bij mensen.

De taak van de coach is om de ervaringen van het kind t.a.v. het paard naar het dagelijks leven en situaties in de maatschappij te koppelen, zodanig dat het kind daarin zichzelf positief gaat ontwikkelen. De ervaringen die het kind opdoet en de leerweg die het bewandeld werkt positief door in de thuissituatie, tijdens sociale contacten, op school en in de maatschappij. Paard & Kindercoach wordt als een bijzondere begeleiding ervaren, met al relatief snel zichtbare veranderingen bij het kind.

Vanuit mijn oogpunt moet je als instructeur daarom veel kennis en kunde in huis hebben, zodat je ook elke combinatie kunt begeleiden en deze kennis en kunde kunt overdragen.
Mijn kennis gaat daarom niet alleen om het trainen van paarden (het niveau waarop je als instructeur werkt), maar ook het coachen van mensen, (gedrags)problemen voorkomen of oplossen en kennis over de algehele gesteldheid. Wanneer je van vele factoren een goede (basis)kennis hebt kun je elke combinatie verder begeleiden, ongeacht het niveau en de discipline. Daarom vind ik het belangrijk dat ik u niet alleen een (rij)les of grondwerktraining kunnen aanbieden, maar ook een stuk kennis kunnen meegeven over vele aspecten van het hebben van en werken met paarden, en dit afgestemd op uw persoonlijke situatie.