Het doel van de training:

Stal Holistisch Trainen gaat uit van een goede basistraining, zowel voor de ruiter als voor het paard. Vanuit deze basis kan verder gewerkt worden. In de praktijk blijkt dat een goede basis maar bij weinig combinaties bevestigd is. Zonder een goede basistraining ontstaat er in een later stadium knelpunten en/of problemen.

Holistisch staat voor eenheid, samenwerking en harmonie en dat is waar wij naar streven met onze paarden. We willen met zo min mogelijk zo veel mogelijk bereiken, dit doen we door onder andere gebruik te maken van lichaamstaal (houding), dit kan zowel vanaf de grond, als op je paard. Een mix van Natural Horsemanship, Klassieke Dressuur en Reguliere Trainingen geeft mij veel handsvaten, zodat ik ernaar kunnen streven om elke combinatie zo goed mogelijk te begeleiden.

Voor veel paarden en mensen zijn de Holistische Trainingen een ideale en verrassende aanvulling op hun dagelijkse training. Deze manier van omgaan met paarden geeft u niet alleen een andere benadering van het werken met paarden, maar ook een andere, bredere denkwijze waarbij veiligheid, plezier, respect, vertrouwen en begrip een aantal kernwoorden zijn. Dit zijn elementen die niet afgedwongen dienen te worden, maar moeten ontstaan door een correcte samenwerking. Hierdoor wordt de kans op wrijving tussen de combinatie verkleind, dit geldt zowel voor de mensen die recreatief rijden, als de mensen die wedstrijden rijden. Ongeacht het niveau en discipline.

Bij Holistisch Trainen gaan we uit van het natuurlijke instinct van het paard welke, ondanks de vele veranderingen die de mens heeft aangebracht in de levenswijze van het paard, nog steeds als leiddraad fungeren voor zijn gedrag. Daarom kunnen wij, als ruiter, op zijn minst ons best doen om de taal van het paard te onderzoeken. Ook met het trainen kunnen we hierop inspelen en rekening houden met zijn gedrag.
Een paard is bijvoorbeeld geen dier dat er fysiek op gebouwd is om (een mens) te dragen, daarnaast is het paard een prooidier en wij mensen zijn roofdieren. Welk prooidier staat het nu zonder protest toe dat er een roofdier op zijn rug zit? Wij moeten er dus voor zorgen dat het dier zowel fysiek als mentaal het werk aan kan en hier ook plezier in heeft.

Door mensen hiervan bewust te laten worden ontstaat er een succesvolle, vriendelijke samenwerking tussen ruiter en paard. Deze samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, begrip en respect.

Kort samengevat geeft dit het hoofddoel van onze trainingen weer:
1 + 1 = 3

We kunnen wel een goed paard hebben, of een goede ruiter zijn, maar dat betekent nog niet dat we ook een goede combinatie vormen. En juist die combinatie is wat we nodig hebben om goed te presteren, plezier te hebben maar ook om steeds weer nieuwe dingen te leren.

Naast het paard is de ruiter dus minstens zo belangrijk in dit verhaal. Zoals eerder al omschreven staat is de kwaliteit van een goede ruiter niet afhankelijk van zijn niveau. Je moet je paard leren ‘lezen’. Kleine signalen leren (h)erkennen. Daarnaast is bijna iedere ruiter scheef en/of eenzijdig ontwikkeld. Paardrijden is een sport waarbij je alle onderdelen van het lichaam onafhankelijk moet kunnen bewegen en beide zijdens van het lichaam moet kunnen coördineren. Dit zijn een aantal punten waar een goede ruiter mee aan de slag gaat.

Zowel ruiter als paard vullen elkaar aan (spiegelen) tijdens het trainen. Een paard kijkt niet naar wie je bent, maar hoe je bent. Zijn reactie is niet afhankelijk van uiterlijk, status in de maatschappij of achtergrond, maar afhankelijk van je eigen ik, je karakter. Het reageert op dat wat het voorgeschoteld krijgt, hier en nu. De ruiter dient zich aan te passen aan het paard. Door deze andere manier van werken en denken leert de ruiter niet alleen veel over het wezen paard, maar ook over zichzelf.
Dit maakt paardrijden tot een unieke beleving.

Een deel van onze trainingen bestaat uit training vanaf de grond. Daarbij kunt u denken aan grondwerk, maar ook gericht longeerwerk. Onze ervaring is dat het een fijne afwisseling is, maar vooral ook een zeer nuttige training naast het rijden. Veel knelpunten kunnen beter en/of makkelijker vanaf de grond worden opgelost dan vanuit het zadel.
U heeft tijdens het rijden veel profijt van het werk dat verricht is vanaf de grond.

Veel knelpunten/problemen ontstaan door verkeerde communicatie tussen mens en paard. Paardenproblemen worden probleempaarden en dan is alle plezier van het hebben van en werken met paarden eraf, en dat is nu juist wat je niet wilt. Door gebruik te maken van verschillende vormen van Natural Horsemanship gecombineerd met Klassieke Dressuur en Reguliere Trainingen kan ik elke combinatie individueel begeleiden, ongeacht de discipline en het niveau. Basistraining is bij mij hetgeen waar we telkens naar terug gaan, en deze waar nodig (her)stellen. Alleen vanuit de juiste basis kan verder gewerkt worden naar een hoog niveau en kunnen problemen worden voorkomen/ opgelost, zowel gedragsproblemen als rijtechnische problemen. Ik spreek echter niet meer van problemen, maar alleen nog van uitdagingen.

Stal Holistisch Trainen heeft in de loop der tijd verscheidene contacten opgebouwd daardoor is het mogelijk om u, indien nodig, door te verwijzen naar gespecialiseerde mensen (chiropractor, specialist hoefsmid, paardentandarts, zadelmaker etc. etc).

1 + 1 = 3