Kindercoaching met behulp van het paard:

Vanuit mijn holistische visie en de daarbij behorende manier van werken kwam er steeds meer vraag om het paard in te zetten als hulpmiddel waarbij het kind in een ontspannen, positieve sfeer zich kan gaan ontwikkelen.

Stal Holistisch Trainen staat voor kijken naar en werken aan het geheel. Holisme komt uit het Grieks: holon, wat ‘het geheel’ betekend.
Door mijn holistische visie vind ik de aard van het probleem minder belangrijk. Het doel is te gaan werken vanuit de dingen die het kind goed kan. Door vele positieve ervaringen ontstaat een solide basis. Vanuit deze basis kunnen we gaan werken, uiteraard samen met het paard, aan de dingen die het kind nog minder goed beheerst.
Juist door bewust te worden wat je allemaal al WEL kunt, kun je beter omgaan met de dingen die nog minder goed gaan.

De kinderen die o.a. voor deze coaching in aanmerking komen zijn kinderen met een ‘klein probleem’. Net zoals bij de paarden, spreek ik alleen liever niet over een probleem maar over een uitdaging.

Deze vorm van coaching is bijzonder en anders dan andere vormen van ’therapie met behulp van paarden’. Deze vorm verschilt zowel van de paardrijdlessen die op de manege voor mensen met een beperking geven worden, als ook de manier waarop een zorgboerderij werkt. Overigens zijn van beide zeer goede resultaten bekend en blijven de neven effecten van de therapieen met behulp van paarden/ dieren volledig gewaardeerd en erkend.
Tijdens de kindercoaching met behulp van paarden, zoals ik deze invul, wordt er gewerkt aan de hulpvraag doordat de kinderen leren omgaan en werken met het paard. Juist door de aanwezigheid van het paard/ pony wordt de nadruk niet gelegd op ‘iets moeten leren’. Spelenderwijs, vanuit een ontspannen sfeer wordt het kind aangemoedigd om aan dingen te werken, te willen verbeteren, te ervaring en leren om te gaan met allerlei aspecten. De coach verzorgt professionele, individuele begeleiding met behulp van vooraf geselecteerde en getrainde paarden en pony’s

Paarden spiegelen, reageren op het gedrag en de emoties van de mens. Paarden reageren niet op uiterlijk, afkomst of klasse. Paarden zijn puur, doen niet alsof, liegen niet, reageren alleen op wat hier en nu gebeurd en zijn daardoor heel open, eerlijk en direct in hun interactie. Juist deze bijzondere eigenschap maakt dat het kind zich ook meer open gaat stellen. Eerst naar het paard, naar de coach en naar mensen die het vertrouwd, maar vervolgens neemt het kind deze ervaringen ook mee naar zijn sociale contacten, school en de maatschappij. Kinderen voelen zich eerder vertrouwd en veilig bij dieren dan bij mensen, juist door hun bijzondere eigenschappen.

Door het spiegeld vermogen van het paard wordt het kind aangemoedigd om aan zichzelf te werken. Eerst zal gewerkt worden aan de dingen die het kind goed kan, gaande weg komen vanzelf de zaken die minder goed gaan, maar wel van belang zijn voor het goed functioneren van het kind, aan de orde. Dit alles brengt bij het kind een proces op gang, waardoor het helpt zichzelf beter te begrijpen, de puzzelstukjes worden geplaatst en door steeds meer stukjes op de juiste plek gaat het kind inzien wat er aangepast kan worden om tot zijn doel te komen.
De taak van de coach (Kirsten Daamen) is om de ervaringen van het kind t.a.v. het paard naar het dagelijks leven en situaties in de maatschappij te koppelen, zodanig dat het kind daarin zichzelf positief gaat ontwikkelen. De ervaringen die het kind opdoet en de leerweg die het bewandeld werkt positief door in de thuissituatie, tijdens sociale contacten, op school en in de maatschappij. Juist hierdoor en door de, al eerder benoemde, positieve ontspannen sfeer wordt kindercoaching met behulp van paarden als een bijzondere begeleiding ervaren, met al relatief snel zichtbare veranderingen bij het kind.